|   EN

Akademickie Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami - aktualności

Szanowni Państwo, Akademickie Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami szuka osoby, która chciałaby pracować jako asystent osoby z OzN.
Wymagania:
-otwartość
-umiejętność szukania rozwiązań
-szybkie uczenie się
Z naszej strony:
-wsparcie ACWOzN
-szkolenia
-umowa zlecenie
Pytania i zgłoszenia: bon@ajp.edu.pl

Drodzy studenci i absolwenci!

Informujemy o możliwości skorzystania z projektu pracy pt: „Twoja Nowa Praca” wspierającego studentów oraz absolwentów w znalezieniu pracy. Projekt jest realizowany przez „Stowarzyszenie Twoje Nowe Możliwości” z Wrocławia.

Dla kogo jest wsparcie

  • dla studentów ostatniego roku studiów I lub II stopnia lub osób, które ukończyły studnia nie później niż 5 lat temu
  • dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności

W ramach projektu można otrzymać

  • Płatny staż.
  • Bon na szkolenia.
  • Stypendium motywacyjne.
  • Bezpłatne szkolenia wyjazdowe.
  • Bezpłatne wsparcie doradcy zawodowego i psychologa.

Link do rejestracji do projektu:

https://tiny.pl/7kr1f

Strona projektu

http://www.tnm.org.pl/program-absolwent/

Materiał promujący projekt - video

https://www.facebook.com/129574817083483/videos/349365982828119

W ramach realizowanego przez Uczelnię projektu „Akademia równych szans – zwiększanie dostępności Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim dla osób z niepełnosprawnościami” z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy wszystkich zainteresowanych studentów do wzięcia udziału w następujących DARMOWYCH szkoleniach:
1.  Savoir-vivre wobec osób z różnym rodzajem niepełnosprawności (wzroku, słuchu, ruchu, z zaburzeniami psychicznymi, z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi);
2.  Szkolenia ze wsparcia zdrowia psychicznego (Uwolnij się od stresu i lęku, O opuszczaniu strefy komfortu i profilaktyce depresji, Zarządzanie talentami – jeśli nie możesz pokonać muru, zbuduj drzwi - radzenie sobie w sytuacjach trudnych, Trening umiejętności społecznych, Profilaktyka uzależnień behawioralnych).
Każde szkolenie trwa 5 godzin dydaktycznych.
Uczestnik szkolenia otrzyma zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.
ZAPRASZAMY!
Kandydaci na studia w AJP!
W punkcie informacyjno-rekrutacyjnym kandydaci z niepełnosprawnościami mogą skorzystać z konsultacji dotyczących różnych form wsparcia oferowanych przez Akademię im. Jakuba z Paradyża dla studentów z niepełnosprawnościami.
Konsultanci ds. rekrutacji będą dostępni dla kandydatów z niepełnosprawnościami w terminach:
1. 20-23 lipca 2020 w godzinach 10.00 - 15.00
2. 12-28 sierpnia w godzinach 10.00 - 15.00
3. 14-30 września w godzinach 10.00 - 15.00
Konsultacje realizowane są w ramach projektu „Akademia równych szans – zwiększanie dostępności Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim dla osób z niepełnosprawnościami” z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Drodzy Studenci!  Wnioski w programie PFRON "Aktywny Samorząd" o dofinansowanie kształcenia na poziomie wyższym są przyjmowane do dnia 10 października 2020 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2020/2021).

Back to top