|       |  EN

13 listopada 2019 roku w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim odbyło się spotkanie autorskie z dr Karoliną Radłowską (Instytut Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku), autorką książki pt. Tatarzy polscy. Ciągłość i zmiana. W ramach spotkania dr K. Radłowska wygłosiła wykład pt. Społeczność tatarska na Podlasiu.

Uczestnicy spotkania mieli możliwość zgłębienia tematu mniejszości tatarskich żyjących od wielu lat na ziemiach polskich.

14 listopada 2019 roku w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa zatytułowana „Tatarzy i Karaimi w 100-lecie odzyskania niepodległości”, objęta honorowym patronatem Wojewody Lubuskiego.

Organizatorami uroczystości byli: Akademickie Centrum Badań Euroregionalnych w Gorzowie Wielkopolskim, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gorzowie Wielkopolskim.

Wydarzeniu towarzyszyła promocja książki pt. Tatarzy i Karaimi w 100-lecie odzyskania niepodległości, wydana przez Akademię im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, przy współpracy z Muzułmańskim Związkiem Religijnym w RP oraz Związkiem Karaimów w Polsce.

Powitania uczestników konferencji dokonali: prof. AJP dr hab. Beata Orłowska – dyrektor ACBE i RODM w Gorzowie Wielkopolskim, dr Piotr Krzyżanowski oraz pani Grażyna Kostkiewicz-Górska – kierownik Działu Zbiorów Regionalnych WiMBP w Gorzowie Wielkopolskim.

Wśród zaproszonych gości nie zabrakło takich reprezentantów miasta Gorzowa Wielkopolskiego jak Jan Kaczanowski czy Grażyna Wojciechowska.

Swoje referaty wygłosili przedstawiciele mniejszości tatarskiej, naukowcy i działacze społeczni związani z problematyką tatarską. Uczestnicy mieli możliwość wysłuchać m.in. wypowiedzi: dra Aleksandra Miśkiewicza z Uniwersytetu w Białymstoku, poety i dziennikarza Musy Czachorowskiego, dra Michała Łyszczarza z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, dr Karoliny Radłowskiej z Uniwersytetu w Białymstoku oraz dra Pawła Popielińskego z Instytutu Studiów Politycznych PAN.

Głos zabrali również gorzowscy naukowcy zajmujący się badaniem mniejszości narodowych w Gorzowie Wielkopolskim: prof. AJP dr hab. Beata Orłowska (Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie), dr Piotr Krzyżanowski (Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie) oraz pani Grażyna Kostkiewicz-Górska.

Uroczystość cieszyła się dużym zainteresowaniem, o czym świadczyli licznie przybyli goście. W dowód uznania za „ogromne zaangażowanie w popularyzacji wiedzy o osadnictwie tatarskim w Gorzowie” Rada Centralna Związku Tatarów Rzeczypospolitej w sposób szczególny wyróżniła działaczy na rzecz mniejszości tatarskiej, tj.: prof. AJP dr hab. Beatę Orłowską, dra Piotra Krzyżanowskiego oraz panią Grażynę Kostkiewicz-Górską. Otrzymali oni pamiątkowe statuetki i dyplomy.

Dziękujemy uczestnikom za tak liczne przybycie i aktywny udział w konferencji, a wszystkim organizatorom za wspaniałą atmosferę.

 

mgr Agnieszka Krzemińska

 

Back to top