|       |  EN

W czwartek 14 maja 2015 roku w sali konferencyjnej naszej biblioteki uczelnianej odbyła się debata na temat "Polska i Niemcy wobec przyszłości Unii Europejskiej", w której uczestniczyli naukowcy z Berlina, Poznania i Gorzowa Wielkopolskiego. Dyskusja została zorganizowana przez Akademickie Centrum Studiów Niemcoznawczych i Europejskich PWSZ im. Jakuba z Paradyża w ramach projektu "Spotkania na pograniczu". Partnerem projektu jest Fundacja Konrada Adenauera. Współpraca Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego PWSZ im. Jakuba z Paradyża.

 

W swoim wystąpieniu otwierającym dyskusję dr hab. prof. Jerzy Rossa (Wydział Humanistyczny PWSZ im. Jakuba z Paradyża) nakreślił teoretyczne tło problemu wskazując na jego złożoność i wieloaspektowość. Podkreślił mnogość opracowań na ten temat i wskazał na istniejące problemy społeczne i instytucjonalne. Reprezentująca Akademię Europejską w Berlinie dr Weronika Priesmeyer-Tkocz odniosła się zaś do wybranych zagadnień związanych z relacjami polsko-niemieckimi w zintegrowanej Europie. Wskazała na podobieństwa i różnice pomiędzy naszymi państwami oraz społeczeństwami oraz opisała miejsce Polski i Niemiec w procesie integracji europejskiej. Na zakończenie swojego wystąpienia dokonała analizy relacji z Rosją w kontekście konfliktu na wschodniej Ukrainie wskazując na podobieństwa i różnice w stanowiskach Polski, Niemiec jak i całej Unii Europejskiej.

W debacie głos zabrał także dr Adam Jaskulski (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu) analizując relację polsko-niemieckie w kontekście procesu integracji europejskiej. Wskazał na problemy związane z realizacją polityki zagranicznej przez UE oraz na uwarunkowania polityki europejskiej w Polsce. Jako czwarty swoje wystąpienie zaprezentował dr Tomasz Marcinkowski (Akademickie Centrum Studiów Niemcoznawczych i Europejskich PWSZ im. Jakuba z Paradyża), który podkreślił znaczenie kryzysu ekonomicznego i jego gospodarczych i społecznych konsekwencji dla przemian w Unii Europejskiej oraz jej polityki zagranicznej. Po wystąpieniach prelegentów rozpoczęła się interesująca dyskusja w której czynnie uczestniczyli zainteresowani analizowaną problematyką studenci.

dr Tomasz Marcinkowski

Back to top