|       |  EN

W czwartek 18 czerwca 2015 roku w samo południe w gościnnej sali konferencyjnej naszej biblioteki uczelnianej odbyła się debata na temat "Współpraca euroregionalna na pograniczu polsko-niemieckim", w której uczestniczyli naukowcy z Poznania i Gorzowa Wielkopolskiego oraz Dyrektor Biura Euroregionu Pro Europa Viadrina. Dyskusja została zorganizowana przez Akademickie Centrum Studiów Niemcoznawczych i Europejskich PWSZ im. Jakuba z Paradyża w ramach projektu "Spotkania na pograniczu". Partnerem projektu jest Fundacja Konrada Adenauera. Współpraca Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego PWSZ im. Jakuba z Paradyża.

 

            W swoim wystąpieniu otwierającym dyskusję moderator prof.. dr hab. Zbigniew Czachór podkreślił znaczenie problematyki współpracy transgranicznej i jej wagę w kontekście stosunków polsko – niemieckich. Reprezentujący poznański Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM dr Cezary Trosiak barwnie opisał historie relacji polkso-niemieckich w kontekście krajowym jak i lokalnym. Wskazał także na znaczenie problematyki mniejszości niemieckiej w Polsce. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na społeczne i kulturowe uwarunkowania relacji między naszymi narodami. Na praktyczne aspekty współpracy po obu stronach granicy zwrócił uwagę Krzysztof Szydłak Dyrektor Biura Euroregionu Pro Europa Viadrina. Scharakteryzował realizowane dotychczas transgraniczne projekty oraz wskazał na ich znaczenie dla społeczności lokalnych. Zwrócił także uwagę na kierunki rozwoju współpracy euroregionalnej i jej perspektywy na najbliższą przyszłość.

            W debacie zabrali głos także przedstawiciele gorzowskiej PWSZ im. Jakuba z Paradyża. W swoim wystąpieniu dr Piotr Klatta podjął tematykę bezpieczeństwa kulturowego na obszarze pogranicza w województwie lubuskim. Wskazał na przemiany społeczne jakie oraz potencjał demograficzny i przemysłowy po obu stronach Odry. Reprezentujący Akademickie Centrum Badań Niemcoznawczych i Europejskich dr Tomasz Marcinkowski wskazał na szanse i zagrożenia jakie wynikają z bliskości granicy i aglomeracji berlińskiej dla regionu gorzowskiego i samego Gorzowa Wielkopolskiego. Po wystąpieniach prelegentów rozpoczęła się interesująca dyskusja w której czynnie uczestniczyli zainteresowani analizowaną problematyką studenci i uczniowie szkół średnich.

dr Tomasz Marcinkowski

Back to top