|   EN

Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego - aktualności

Przedstawiciele WAi BN  dr Waldemar Zakrzewski i studentka Oliwia Radkiewicz w dniu 31 maja br. uczestniczyli w Międzynarodowej Konferencji "Kobiety w bezpieczeństwie", ukazującej  problematykę  zaangażowania kobiet w problemy bezpieczeństwa i obronności współczesnego świata. Konferencja zorganizowana była  przy współpracy Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego.

Kobiety w bezpieczeństwie to pole badawcze, w którym poddane pod dyskusję były między innymi następujące zagadnienia: kobiety w armiach świata, kobiety w organizacjach proobronnych, kobiety w walce o wartości, kobiety  ich prawa, powinności i działania na rzecz bezpieczeństwa.

Dr Waldemar Zakrzewski wygłosił referat „ Kobiety w wojskach inżynieryjnych – ze wspomnień dowódcy 2. Brygady saperów”  zaś Pani Oliwia Radkiewicz zaprezentowała „udział kobiet w szkoleniu wojskowym studentów w ramach programu Legia Akademicka”

Kraków 3Kraków 2krakow1

2            W dniu 29 czerwca br.  na Wydziale Administracj1i i Bezpieczeństwa Narodowego odbyły się obrony prac dyplomowych.

Absolwentom gratulujemy.

Dziekan Wydziału Administracji i Bezpieczedństwa Narodowego prof. AJP dr hab. Beata Orłowska i dr Piotr Krzyżanowski zostali wyróżnieni Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości przyznanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które odebrali z rąk Wojewody Lubuskiego Władysława Dajczaka.

 W dniu 9 czerwca 2021 r. studenci ora młodzi pracownicy naukowi WAiBN wzięli czynny udział w XII Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej, pn. „Wyzwania Gospodarcze, polityczne i społeczne w globalnej Gospodarce” organizowanej przez Państwową Uczelnię Zawodową we Włocławku.

Pani Oliwia Radkiewicz wygłosiła referat, pt. Udział kobiet w szkoleniu wojskowym studentów w ramach programu Legia Akademicka.

Pan mgr Dariusz Maciejewski wygłosił referat, pt. System negocjacji policyjnych w Polsce.

Pan mgr Karol Wozikowski wygłosił referat , pt. Działania Wojsk Obrony Terytorialnej w walce z pandemią koronawirusa na przykładzie 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Włocławek Konferencja 1Włocławek konferencjaWłocławek Konferencja 2straż graniczna 3

 Straż Graniczna

straż graniczna 3

 W dniu 8 czerwca 2021 r. odbyło się webinarium pt. „Straż Graniczna jako element systemu bezpieczeństwa państwa”. Organizatorami wydarzenia był Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej Oddział w Gorzowie Wielkopolskim oraz Ośrodek Edukacyjny Lubuska Młodzieżowa Akademia Bezpieczeństwa.

Prelegentami webinarium byli:

Ppłk SG Krzysztof Słowik Komendant PSG w Gorzowie Wielkopolskim oraz
st chor. sztabowy SG Joanna Wiese

Szanowni Państwo,

w imieniu Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce oraz Europejskiej Akademii Dyplomacji uprzejmie informuję o projekcie pt.: „Szkoła Europejska”.

Szkoła Europejska to wyjątkowa propozycja dla młodych ludzi zainteresowanych tematyką Unii Europejskiej i różnymi obszarami jej funkcjonowania. Uczestnicy będą mieli możliwość spotkać osoby związane zawodowo z instytucjami Unii Europejskiej, poznać tajniki różnych obszarów polityki europejskiej oraz porozmawiać o współczesnych wyzwaniach stojących przed UE. W programie znajdą się również szkolenia z zakresu rozwoju osobistego oraz prowadzenia kampanii w mediach społecznościowych. Szkoła Europejska stanowi zarówno świetny wstęp do nauki o Unii Europejskiej, jak i platformę do pogłębiania zdobytej dotychczas wiedzy. Trenerzy dopasowują program poszczególnych zajęć do możliwości, doświadczeń  i zainteresowań uczestników, poświęcając również część prowadzonych szkoleń na dyskusję i wymianę spostrzeżeń.

Back to top