|       |  EN

Czechy

W dniach 25-29.09.2021 r. na Wydziale Polityk Publicznych Uniwersytetu Śląskiego w Opawie realizowałem zajęcia dydaktyczne w ramach programu Erasmus+. Zajęcia zostały przeprowadzone na kierunku praca socjalna.

W dniach od 20.09.2021 do 24.09.2021 r., w ramach programu Erasmus+, przebywałem w Ostrawie, gdzie miałem możliwość przeprowadzenia i hospitowania zajęć dydaktycznych prowadzonych w Katedrze Germanistyki na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Ostrawskiego.

W dniach 6-10 września 2021 roku w uczelni partnerskiej w Ostrawie, stolicy kraju morawsko-śląskiego, we wschodnich Czechach, mieście leżącym przy północnym krańcu Bramy Morawskiej, realizowały program szkoleniowy dr Joanna Kupczyk i dr Jolanta Kijowska. 

W dniach 9 -11 kwietnia 2019 r. w ramach programu Erasmus+  prof. AJP dr hab. Ewa Ryś, prof. AJP. dr hab. Karol Mausch złożyli wizytę w Śląskim Uniwersytecie w Opavie. W trakcie pobytu przeprowadzono wykłady dotyczące edukacyjnych aspektów sensu życia oraz zdrowia.

Wizyta w Ostrawie, Republika Czeska

W dniach 25-29 marca 2019 r. pracownicy Zakładu Języka Niemieckiego dr Joanna Dubiec-Stach (kierownik zakładu) i dr Anna Bielewicz-Dubiec odbyły wizytę w ramach programu Erasmus+ na uniwersytecie w Ostrawie w Republice Czeskiej, gdzie przeprowadziły zajęcia dydaktyczne z zakresu językoznawstwa (składnia języka niemieckiego), metajęzyka biznesu oraz dydaktyki języka niemieckiego ze szczególnym odniesieniem do najnowszych badań dotyczących strategii uczenia się.

W dniach 18-22 marca 2019 r. na Wydziale Polityk Publicznych Uniwersytetu Śląskiego w Opawie realizowałem program szkoleniowy w ramach programu Erasmus +.

Back to top