|       |   EN

W dniach od 20.09.2021 do 24.09.2021 r., w ramach programu Erasmus+, przebywałem w Ostrawie, gdzie miałem możliwość przeprowadzenia i hospitowania zajęć dydaktycznych prowadzonych w Katedrze Germanistyki na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Ostrawskiego.

Już podczas pierwszego dnia miałem okazję, aby spotkać się z tamtejszym koordynatorem programu Erasmus, panem Milanem Pišl, który przedstawił mi najważniejsze informacje związane z funkcjonowaniem Katedry Germanistyki oraz z przebiegiem zajęć studentów. Otrzymałem od niego również zaproszenie na otwarcie Dziesiątych Niemiecko-Czeskich Dni Kultury w Ostrawie („10. Deutsch-Tschechische Kulturtage in Ostrava”). W imieniu Wydziału Humanistycznego Akademii im. Jakuba z Paradyża przekazałem na ręce koordynatora swoją monografię pt. „Lieder und Musik als Förderungsfaktoren interkultureller Kompetenz in der DaF-Didaktik“ w celu wzbogacenia tamtejszej biblioteki uniwersyteckiej o tę pozycję  wydawniczą.

W ramach pięciodniowego pobytu uczestniczyłem w następujących zajęciach studiów I i II stopnia: praktyczna znajomość języka niemieckiego (pisanie, słuchanie, mówienie, stylistyka, fonetyka), język niemiecki zawodowy, komunikacja w przedsiębiorstwie oraz wiedza o krajach niemieckiego obszaru językowego.

Otwartość i życzliwość koleżanek i kolegów z Katedry Germanistyki Uniwersytetu Ostrawskiego spowodowała, że mogłem przeprowadzić zajęcia w oparciu o własne materiały dydaktyczne, a także podzielić się swoimi spostrzeżeniami na temat przeprowadzonych i hospitowanych zajęć.

Dodatkowo, na prośbę tamtejszych wykładowców, podzieliłem się swoimi materiałami dydaktycznymi, które będą mogły być wykorzystane podczas zajęć ze studentami germanistyki.

Wierzę, że przeprowadzone rozmowy oraz zdobyte doświadczenie podczas prowadzenia i obserwacji zajęć, przyczynią się do jeszcze bardziej efektywnego planowania i realizacji mojego procesu dydaktycznego na naszej Uczelni.

Rafał Piechocki

Back to top