|       |  EN

Zakład Języka Polskiego Wydziału Humanistycznego oraz Akademickie Centrum Ukrainoznawcze Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim we współpracy z Wydziałem Turystyki Przykarpackiego Narodowego Uniwersytetu im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankowsku (Ukraina) serdecznie zapraszają do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej Dziedzictwo kulturowe pogranicza, która odbędzie się w dn. 14-15 maja 2019 r. w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.

 

Celem konferencji jest prezentacja szeroko pojętego dziedzictwa kulturowego terenu pogranicza w aspekcie jego wpływu na rozwój kulturalny, naukowy, poczucie tożsamości etnicznej i narodowej, religijnej oraz na budowę wzajemnych relacji.

Konferencja adresowana jest do badaczy kultury, językoznawców, historyków, socjologów, politologów, literaturoznawców, pracowników euroregionów, pedagogów, katechetów, teologów, psychologów i wszystkich zainteresowanych ww. problematyką.

Tytuły referatów prosimy przesyłać do dnia 15 marca 2019 r. drogą elektroniczną, na adresy sekretarzy konferencji.

Opłata każdego uczestnika za udział w konferencji wyniesie około 350 zł. Szczegóły organizacyjne podamy w programie konferencji, który prześlemy w późniejszym terminie.

 

Sekretarze konferencji:
dr Halina Uchto (AJP), huchto@ajp.edu.pl
dr Switłana Filuk (Ukraiina), filuk.sm@gmail.com

Kierownicy naukowi:
prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska
prof. dr hab. Volodymyr Velykochyy

 

Pobierz plik (Dziedzictwo pogranicza 2019, komunikatakt.1.pdf) Dziedzictwo Kulturowe Pogranicza komunikat

Back to top