|       |  EN

Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp., Wydział Nauk Humanistycznych i Technicznych Wyższej Szkoły Pedagogiczno - Technicznej w Koninie oraz Mundurowy Klub Motorowy RP organizują w dniu 27 marca 2020r

OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ    „ BEZPIECZEŃSTWO 2020.  INTERDYSCYPLINARNY WYMIAR BEZPIECZEŃSTWA. SZANSE, WYZWANIA I ZAGROŻENIA. STAN OBECNY ORAZ PERSPEKTYWY”

Celem Konferencji jest:
- identyfikacja obszarów badań nad bezpieczeństwem,
- dokonanie diagnozy i wskazanie kierunków zmian związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa,
- wywołanie dyskusji nad aktualnymi problemami bezpieczeństwa,
- wymiana poglądów i doświadczeń dotyczących aktualnych problemów bezpieczeństwa,
- synteza wniosków i perspektywicznych propozycji w formie publikacji konferencyjnej.

Serdecznie zapraszamy.
Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy na stronie konferencji:
https://www.bezpieczenstwo2020.pl/?fbclid=IwAR19wqWH3zrn_efNoW7FM5-2Y94BCenpUa5HFwjSCsOc_UW0O5nDQBSx9PM

Back to top