|       |   EN

Dokument patentowy - patent na wynalazek pt. Sposób kondycjonowania roboczych powierzchni narzędzi ściernych przedstawiony opisie patentowym włączonym do niniejszego dokumentu Patent trwa od dnia: 2018-06-11 Warszawa, dnia 2021 04-28W dniu 28.04.2021 r. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej udzielił na rzecz Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim patent nr 237417 na wynalazek pt. "Sposób kondycjonowania roboczych powierzchni narzędzi ściernych", którego współtwórcą  jest prof. dr hab. inż. Mirosław Urbaniak, Pełnomocnik Rektora ds. rozwoju nauk inżynieryjno-technicznych oraz pracownik Wydziału Technicznego.

Istotą wynalazku jest przedłużenie okresu trwałości narzędzi ściernych i zapewnienie uzyskania gładkich powierzchni szlifowanych przedmiotów, bez zarysowań. 

Back to top