|   EN

Pion
Rektora

 1. Akademickie Centrum Badań Euroregionalnych
 2. Dział Nauki i Wydawnictw
 3. Dział Organizacyjno - Prawny i Kadr
 4. Dział Promocji i Informacji
 5. Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
 6. Pełnomocnik ds. współpracy z zagranicą
 7. Samodzielne stanowisko ds. BHP i ochrony p. poż.
 8. Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych
 9. Pełnomocnik ds. Jakości Kształcenia
 10. Dział Współpracy Międzynarodowej
 

Pion Prorektora
ds. Nauki 


 1. Akademickie Centrum Sportu i Turystyki
 2. Akademickie Centrum Studiów Niemcoznawczych i Europejskich
 3. Biblioteka Główna wraz z Archiwum Uczelni
 4. Ośrodek Edukacyjny "Czym skorupka za młodu"
 5. Ośrodek Edukacyjny "Lubuska Młodzieżowa Akademia Bezpieczeństwa"
 6. Biuro Karier
 

Pion Prorektora
ds. Studenckich

 1. Akademickie Centrum Kultury
 2. Dział Kształcenia
 3. Pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych
 4. Akademicka Poradnia Językowa
 5. Szkoła Języka Polskiego dla Cudzoziemców
 

Pion
Kanclerza

 1. Dział Informatyczny
 2. Zespół ds. Inwentaryzacji
 3. Zespół ds. Technicznych
 4. Zespół ds. Obrony
 

Pion
Kwestora

 1. Dział Kwestura: sekcja księgowości, sekcja płac
 

Wicekanclerz
ds. administracyjnych

 1. Dział Administracyjny: sekcja remontowo-gospodarcza
 2. Dom Studenta nr 1 

Back to top