|   EN

Wydział Humanistyczny - plan zajęć


UWAGA!

Informacje o zmianach w planie zajęć (odwoływane, przekładane) będą umieszczane w Wirtualnym Dziekanacie (eHMS).

 

 

PLAN  ZAJĘĆ

semestr zimowy - rok akademicki 2020/2021

aktualizacja: dnia 19.01.2021

 

 

Pobierz plik (Realizacja zajęć na kierunku filologia w zakresie języka angielskiego I stopnia.docx)Realizacja zajęć na kierunku filologia w zakresie języka angielskiego I stopnia.docx

 FILOLOGIA W ZAKRESIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO - STUDIA LICENCJACKIE

 Pobierz plik (filologia - język angielski I-III lic. 2020-2021.doc) filologia - język angielski I-III lic. 2020-2021.doc

 

FILOLOGIA W ZAKRESIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO - STUDIA MAGISTERSKIE

Pobierz plik (filologia - język angielski I rok mgr 2020-2021.doc)  zmiana od 8.12 filologia - język angielski I rok mgr 2020-2021-1.doc

Pobierz plik (Realizacja zajęć na kierunku filologia -język niemiecki I stopnia.docx)filologia -język niemiecki I stopnia.docx

 FILOLOGIA W ZAKRESIE JĘZYKA NIEMIECKIEGO - STUDIA LICENCJACKIE

Pobierz plik (filologia język niemiecki I-III lic. 2020-2021.doc) filologia język niemiecki I-III lic. 2020-2021.doc

 

FILOLOGIA W ZAKRESIE JĘZYKA NIEMIECKIEGO - STUDIA MAGISTERSKIE

 Pobierz plik (filologia - język niemiecki II mgr 2020-2021.doc) filologia - język niemiecki II mgr 2020-2021.doc

Pobierz plik (Realizacja zajęć na FP I stopnia.docx)  Realizacja zajęć na FP I stopnia.docx

 

FILOLOGIA  POLSKA - STUDIA LICENCJACKIE

Pobierz plik (FILOLOGIA POLSKA lic. I-II-III r. dzienne - s. Z.doc) FILOLOGIA POLSKA lic. I-II-III r. dzienne - s. Z.doc

Pobierz plik (Realizacja zajęć na FP II stopnia.docx) Realizacja zajęć na FP II stopnia.docx

 

 

FILOLOGIA  POLSKA - STUDIA MAGISTERSKIE

Pobierz plik (z.FILOLOGIA POLSKA lic. I-II r. zaoczne - s. Z.doc) z.FILOLOGIA POLSKA lic. I-II r. zaoczne - s. Z.doc

 Pobierz plik (Realizacja zajęć na KMiS I stopnia.docx) Realizacja zajęć na KMiS I stopnia.docx

 

 

KOMUNIKACJA MEDIALNA I SPOŁECZNA

 Pobierz plik (KMiS lic. I-II-III r. dzienne - s. Z.doc) KMiS lic. I-II-III r. dzienne - s. Z.doc

Pobierz plik (Realizacja zajęć na pedagogice I stopnia.docx) Realizacja zajęć na pedagogice I stopnia.docx

 

 

PEDAGOGIKA - studia licencjackie

Pobierz plik (PEDAGOGIKA lic. I-II-III r. dzienne - s. Z.doc) PEDAGOGIKA lic. I-II-III r. dzienne - s. Z.doc

Pobierz plik (Realizacja zajęć na pedagogice I stopnia.docx) Realizacja zajęć na pedagogice I stopnia.docx

 

 

PEDAGOGIKA - studia magisterskie

 Pobierz plik (PEDAGOGIKA mgr I-II r. dzienne - s. Z.doc) PEDAGOGIKA mgr I-II r. dzienne - s. Z.doc

 Pobierz plik (Realizacja zajęć na pedagogice II stopnia.docx)  Realizacja zajęć na pedagogice II stopnia.docx

 

 

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA i WCZESNOSZKOLNA - studia jednolite

Pobierz plik (PPiW jednol. I r. 1 sem. i 2 sem. dzienne s. Z.doc) PPiW jednol. I r. 1 sem. i 2 sem. dzienne s. Z.doc

Pobierz plik (Realizacja zajęć na pedagogice przedszkolnej z wczesnoszkolnej.docx) Realizacja zajęć na pedagogice przedszkolnej z wczesnoszkolnej.docx

 

 

 

STUDIA  NIESTACJONARNE

 

 

FILOLOGIA W ZAKRESIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO/JĘZYKA ANGIELSKIEGO OD PODSTAW -STUDIA LICENCJACKIE

1 rok zajęcia od 16.10.2020Pobierz plik (filologia - język angielski od podstaw 1 rok  niestacjonarne 2020-2021.doc)filologia - język angielski od podstaw 1 rok niestacjonarne 2020-2021.doc

2 rok zajęcia od 16.10.2020Pobierz plik (filologia - język angielski 2 rok  niestacjonarne 2020-2021.doc)filologia - język angielski 2 rok niestacjonarne 2020-2021.doc

3 rok zajęcia od 9.10.2020Pobierz plik (filologia - język angielski 3 rok niestacjonarne 2020-2021.doc)filologia - język angielski 3 rok niestacjonarne 2020-2021.doc

 

FILOLOGIA W ZAKRESIE JĘZYKA NIEMIECKIEGO/JĘZYKA NIEMIECKIEGO OD PODSTAW

2 rok zmiana od 15.12 Pobierz plik (filologia - język niemiecki 2 rok  niestacjonarne 2020-2021.doc)filologia - język niemiecki 2 rok niestacjonarne 2020-2021.doc

3 rok zajęcia od 9.10.2020Pobierz plik (filologia - język niemiecki 3 rok  niestacjonarne 2020-2021.doc)filologia - język niemiecki 3 rok niestacjonarne 2020-2021.doc

 

FILOLOGIA POLSKA - studia magisterskie

Pobierz plik (z.FILOLOGIA POLSKA lic. I-II r. zaoczne - s. Z.doc) z.FILOLOGIA POLSKA lic. I-II r. zaoczne - s. Z.doc

 Pobierz plik (Realizacja zajęć na FP II stopnia.docx) Realizacja zajęć na FP II stopnia.docx

 

 

PEDAGOGIKA - studia licencjackie

Pobierz plik (z.PEDAGOGIKA lic. I r. zaoczne - s. Z.doc) z.PEDAGOGIKA lic. I r. zaoczne - s. Z.doc

Pobierz plik (z.PEDAGOGIKA lic. II r. zaoczne - s. Z.doc) z.PEDAGOGIKA lic. II r. zaoczne - s. Z.doc

Pobierz plik (z.PEDAGOGIKA lic. III r. zaoczne - s. Z.doc) z.PEDAGOGIKA lic. III r. zaoczne - s. Z.doc

 

Pobierz plik (Realizacja zajęc na pedagogice I stopnia NS.docx) Realizacja zajęc na pedagogice I stopnia NS.docx

 

 

PEDAGOGIKA - studia magisterskie

Pobierz plik (z.PEDAGOGIKA mgr. I r. zaoczne - s. Z.doc) z.PEDAGOGIKA mgr. I r. zaoczne - s. Z.doc

Pobierz plik (z.PEDAGOGIKA mgr. II r. zaoczne - s. Z.doc) z.PEDAGOGIKA mgr. II r. zaoczne - s. Z.doc

 

Pobierz plik (Realizacja zajęć na pedagogice II stopnia NS.docx) Realizacja zajęć na pedagogice II stopnia NS.docx

 

 

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA i WCZESNOSZKOLNA  - studia jednolite

Pobierz plik (z.PPiW I r. 1 sem. zaoczne - s. Z.doc) z.PPiW I r. 1 sem. zaoczne - s. Z.doc

 

Pobierz plik (z.PPiW I r. 2 sem. zaoczne - s. Z.doc)  z.PPiW I r. 2 sem. zaoczne - s. Z.doc

 

Pobierz plik (Realizacja zajęć na pedagogice przedszkolnej z wczesnoszkolnej NS.docx) Realizacja zajęć na pedagogice przedszkolnej z wczesnoszkolnej NS.docx

 

Back to top