|       |   EN

 

Konferencje planowane na 2015 rok.

Lp.

Data planowanej konferencji

Temat konferencji

Pracownia odpowiedzialna za konferencję

1.

8 kwiecień 2015r.

” Sympozjum Cyganologiczne”

Pracownia Badań nad Mniejszościami Narodowymi

i Etnicznym,

 Pracownia Etnopedagogiki

2.

24-25 kwiecień 2015r.

 

„Inspiracje Glottodydaktyczne”

Pracownia Badań nad Polsko-Niemieckimi Kontaktami Językowymi

3.

Październik 2015

„ 25 lat Doświadczenia Samorządu Terytorialnego

w Polsce”

Pracownia Badań nad Samorządem Terytorialnym , Gospodarczym i Zawodowym

4.

07 październik 2015r.

„Historia i dorobek Tatarów na ziemiach zachodnich po 1945 roku”

Pracownia Etnopedagogiki, Pracownia Badań nad Mniejszościami Narodowymi

i Etnicznymi

5.

5 listopad 2015r.

 

„Rachunkowość i Finanse. Teoria i praktyka”

Pracownia Analiz Gospodarczych

 

Konferencje planowane w 2013 rok

Lp.

Data planowanej konferencji

Temat konferencji

Pracownia odpowiedzialna za konferencje

1.

18-19 marca 2013r.

„Stan i perspektywy kształcenia językowego w świetle europejskich wymagań edukacyjnych”

Pracownia badań nad polsko-niemieckimi kontaktami językowymi

2.

20 marca 2013r.

„Spotkania z językiem i kulturą – Austria”

Pracownia badań nad polsko-niemieckimi kontaktami językowymi

3.

17 kwietnia 2013r.

„Młodzież akademicka a wielokulturowość pogranicza”

Pracownia etnopedagogiki

4.

23-24 października 2013r.

„1025 Chrztu Rosi – kultura – społeczeństwo – religia w Europie Środkowo – Wschodniej”

Pracownia Analiz Wschodniego Sąsiedztwa

5.

Październik 2013r.

Uzależnienie – wspólna sprawa

Pracownia Etnopedagogiki

 

Publikacje planowane w 2013 roku

Lp.

Tytuł publikacji

Redaktor naukowy

1.

„Młodzież wobec wielokulturowości”

dr Beata Orłowska, mgr Sławomir Szenwald

2.

„Kompendium młodego nauczyciela”

dr Beata Orłowska, Krzysztof Zajdel

3.

„Edukacja przedszkolna. Cele, treści, zaniedbane obszary.”

dr Agnieszka Olczak, dr Beata Orłowska

4.

„1025 Chrztu Rosi – kultura – społeczeństwo – religia w Europie Środkowo – Wschodniej”

dr Beata Orłowska, dr Paweł Leszczyński,

dr Mirosław Pecuch, dr Anna Chabasińska

5.

„Sytuacja społeczno-prawna Romów w Europie”

dr Beata Orłowska, dr Piotr Krzyżanowski

 
 

Planowane konferencje na 2012 rok

Lp.

Data planowanej konferencji

Temat konferencji

Pracownia odpowiedzialna za konferencje

1.

24 styczeń

Wystawa pt. „Nauka w Oflagu II C Woldenberg”

Pracownia Badań nad Oflagiem II C Woldenberg - Dobiegniew

2.

Marzec 2012

Społeczna odpowiedzialność biznesu – to się opłaca

Pracownia Analiz Gospodarczych

3.

Kwiecień 2012

Ogólnopolski konkurs poezji woldenberskiej.

Pracownia Badań nad Oflagiem II C Woldenberg - Dobiegniew

4.

11-12 maj 2012

Konferencja z okazji 65 – lecia przeprowadzenia Akcji „Wisła”.

Pracownia Etnopedagogiki,

Pracownia Analiz Wschodniego Sąsiedztwa,

Pracownia Badań nad Mniejszościami Narodowymi i Etnicznymi

5.

29 maj 2012

Sympozjum Naukowe na temat XX rocznicy podpisania polsko – rosyjskiego traktatu o przyjaźni i współpracy/ starania o przyjazd posła do Parlamentu Europejskiego – Pawła Kowala i reprezentanta Ośrodka Studiów Wschodnich im. M. Karpia

Pracownia Analiz Wschodniego Sąsiedztwa

6.30 maja 2012

Konferencja pt.:  „Warto było się spotkać…. 10 lat doświadczeń wspólnego kierunku kształcenia.”

Pracownia Etnopedagogiki

7.

01-02 czerwiec 2012

Skuteczność w biznesie – współczesne wyzwania gospodarki i biznesu

Pracownia Analiz Gospodarczych

8.

12 lipiec 2012

Konferencja pt.:  „Warto było się spotkać…. 10 lat doświadczeń wspólnego kierunku kształcenia.”

Pracownia Etnopedagogiki

9.

Wrzesień/październik

Pogranicze wschodnie i zachodnie. Pamięć, doświadczenia, losy.

Pracownia Badań nad Językiem Pogranicza

oraz

Pracownia Badań nad Oflagiem II C Woldenberg - Dobiegniew

10.

11 październik 2012

Rachunkowość  i  finanse. Teoria i praktyka

Pracownia Analiz Gospodarczych

11.

12 październik 2012

Uzależnienie – wspólna sprawa II

Pracownia Etnopedagogiki

12.

19 październik 2012

I Polsko Niemieckie forum ekonomiczne

Pracownia Analiz Gospodarczych

13.

Październik 2012

Inauguracja cyklu „Rozmowy w stylu Giedroycia i Osadczuka – Polska – Litwa – Ukraina i …. Gorzów Wlkp., czyli Tatarzy w naszych dziejach i współcześni”

Pracownia Analiz Wschodniego Sąsiedztwa

14.Październik/listopadInterkulturowość a inkluzja społeczna – nowe obszary pedagogiki w euroregioniePracownia Etnopedagogiki

15.

Grudzień 2012

„Rozmowy w stylu Giedroycia i Osadczuka” – Sytuacja Polaków na Litwie: stan aktualny i perspektywy.

Pracownia Analiz Wschodniego Sąsiedztwa

 

Back to top