|       |  EN

Pracownie

Kierownik pracowni: dr A.Kuciński
Współpracownicy: dr M. Byczkowska, dr. M. Chojnacka, dr K. Czyrka, dr A. Kaczmarek, dr M. Trocka, dr P. Szczuciński, dr A. Szuszakiewicz

Kierownik pracowni: dr hab. Paweł Leszczyński, współpracownicy: dr Anna Chabasińska, ks.Jarosław Szmajda, Katarzyna Woińska.

        Pracownia Analiz Wschodniego Sąsiedztwa (dalej jako: PAWS) zajmuje się badaniem relacji Rzeczypospolitej Polskiej z jej czterema wschodnimi państwami sąsiadującymi: Ukrainą, Białorusią, Rosją i Litwą.

Kierownik: dr hab. Ewa Golachowska

Współpracownicy: mgr Gabriela Augustyniak-Żmuda, mgr Bartosz Cymborowski.

 Kierownik pracowni: dr Katarzyna Taborska

Członkowie: dr Małgorzata Czabańska-Rosada, dr Arkadiusz Kalin, dr Przemysław Słowiński, prof. Hannelore Scholz - Lübbering, dr Małgorzata Lipińska.

Kierownik pracowni: dr Piotr Krzyżanowski

       

          Po drugiej wojnie światowej na terenie Zachodniej Polski spotkały się różne grupy kulturowe, nastąpiło swoiste skrzyżowanie kultur.  Mimo prowadzonej przez władze państwowe w okresie PRL polityki asymilacji w ramach budowania państwa jednonarodowego, grupy te próbowały  ocalić swoją tożsamość kulturową. Niestety część z nich na skutek prowadzonej ówczesnej polityki państwa uległa asymilacji, a dzieje mniejszości stały się historią walki o przetrwanie i zachowanie tożsamości pojedynczych rodzin. 

Kierownik: dr Przemysław Słowiński

 

        Od 21 maja 1940 roku do 25 stycznia 1945 w Woldenbergu, dzisiejszym Dobiegniewie, istniał Oflag II C Woldenberg. Była to największa tego typu jednostka, w której przetrzymywano polskich oficerów. Najwyższy stan osobowy w historii tego obozu osiągnął liczbę 6740 jeńców (w tym 5944 oficerów i 796 posiadających niższe stopnie wojskowe).

Kierownik pracowni: dr Renata Nadobnik

        

         Głównym celem Pracowni jest realizacja prac badawczych w zakresie leksykografii dwujęzycznej, leksykologii, glottodydaktyki, a także komunikacji interkulturowej oraz analizy tekstu (dialog, rozmówki polsko-niemieckie i niemiecko-polskie) w odniesieniu do polsko-niemieckiej pary językowej.

Kierownik pracowni:   dr hab. prof. nadzw. Beata Orłowska. Współpracownicy: mgr Sławomir Szenwald, mgr Dorota Fluder - Kuligowska 

 

        Funkcjonująca w ramach Akademickiego  Centrum Badań Euroregionalnych Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. Pracownia obejmuje swoim zakresem badania dzieci i młodzieży pochodzącej z mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących Ziemię Lubuską.

Back to top