|       |   EN

      

          Pracownia Analiz Gospodarczych funkcjonująca w ramach Akademickiego Centrum Badań Euroregionalnych Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim obejmuje swym zakresem szerokie spektrum zagadnień ekonomicznych mających na celu lepsze zrozumienie procesów zachodzących w gospodarce. Celem badań jest ocena stanu oraz analiza zjawisk i procesów ekonomicznych zachodzących w gospodarce, a także regionie.

        Działalność badawcza Pracowni Analiz Gospodarczych koncentruje się wokół następujących zagadnień:

 • analiza wpływu specjalnych stref ekonomicznych na poziom rozwojuspołeczno-gospodarczego regionu,
 • analiza rynku pracy i polityki zatrudnienia,
 • analiza finansowych aspektów rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw,
 • uwarunkowania społeczno-ekonomiczne rozwoju przedsiębiorczości,
 • bezpośrednie inwestycje zagraniczne i ich wpływ na regionalny rynek pracy,
 • analizie kosztów w procesie podejmowania decyzji,
 • analizie sektora bankowego.

 

Sprawozdanie z działalności pracowni analiz gospodarczych

w roku akademickim 2012/2013

 

 • 11 października 2012 roku Pracownia wraz z Zakładem Rachunkowości i Zarządzania Finansami Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim, Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce oddział okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim oraz Krajową Izbą Biegłych Rewidentów regionalny oddział w Gorzowie Wielkopolskim była współorganizatorem II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Rachunkowość i Finanse. Teoria i Praktyka. Współczesne finanse - dylematy teorii a wyzwania praktyki,
 • 25-26 października 2012 roku Pracownia wraz z Euroregion Pro Europa Viadrina, Urzędem Pracy we Frakfurcie nad Odrą, MITI, Markisches Institut fur Technologie und Innovationsforderung e.V, Urzędem Pracy w Gorzowie Wielkopolskim, Biurem Karier Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim., Lubuską Fundacją Zachodnie Centrum Gospodarcze była partnerem IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej Skuteczność w Biznesie - wyzwanie na miarę współczesnych czasów,
 • 20 marca 2013 r. Pracownia wraz kołem naukowym Creativ Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim była partnerem III edycji konkursu przedsiębiorczości dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa lubuskiego i zachodniopomorskiego,
 • 23 marca 2013 Pracownia wraz z Zakładem Zarządzania Organizacją Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim była partnerem II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Społeczna odpowiedzialność biznesu - koncepcja, działania, nowe wyzwania,
 • w trakcie roku akademickiego Pracownia była partnerem przy organizacji cyklu wykładów tematycznych organizowanych dla studentów, między innymi odbył się wykład na temat Unia Europejska od integracji do projektu, Platforma Usług Elektronicznych PUE ZUS - nowa jakość w e-administracji, Profesjonalne przygotowanie CV to klucz do sukcesu, Kontrola podatkowa w przedsiębiorstwie, Fundusze Europejskie pomagają ruszyć w przyszłość,
 • Pracownia prowadziła działalność promocyjną Akademickiego Centrum Badań Euroregionalnych podczas i w trakcie organizowania lub współorganizowania wydarzeń poprzez portal portfel.pl, portal gazeta bankowa, portal egospodarka, portal ewydawnictwo, poral alebank, stronę internetową Centrum Praw Bankowego i Informacji, stronę Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych itp.

Kuciński Andrzej

Back to top