|       |   EN

W dniach 17-19 października 2016 roku w Uniwersyteckim Instytucie Technologicznym  Uniwersytetu Lotaryńskiego w Metz przebywała delegacja Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim w składzie:

  • dr Andrzej Kuciński – dziekan Wydziału Technicznego;
  • mgr Jolanta Plust – koordynator ds. współpracy z zagranicą.

Przedstawiciele naszej Uczelni prowadzili zajęcia dydaktyczne ze studentami kierunku Techniki Komercjalizacji. Tematem zajęć  dr. A. Kucińskiego był rozwój Polski po roku 1989 ze zwróceniem szczególnej uwagi  na złożone uwarunkowania przebudowy gospodarki, w tym na rolę rynków finansowych oraz warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Studenci słuchali z zainteresowaniem, zwłaszcza że w przebudowie naszej gospodarki Francja odegrała znaczącą rolę pomagając w tworzeniu polskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Studenci francuscy  interesowali się możliwościami odbycia praktyki zawodowej w Polsce i chętnie uczestniczyli w mini kursie języka polskiego, który przeprowadziła mgr J. Plust. Wszystkie zajęcia ze studentami miały atrakcyjny charakter. Wykłady dla poszczególnych grup studentów kończyły się quizem sprawdzającym najważniejsze elementy wiedzy o Polsce i rynkach finansowych, a zwycięzcy otrzymali nasze firmowe torebki pełne gadżetów promujących gorzowską Akademię im. Jakuba z Paradyża  oraz nasze miasto.

Oprócz zajęć dydaktycznych odbyło  się spotkanie z szefową Wydziału Technik Komercjalizacji Panią Aurelie Pirat, która zadeklarowała, że sama będzie zachęcać studentów do wyjazdu na praktykę do Polski. Była też chwila na mały spacer  na stadion pierwszoligowej drużyny FC Metz, gdzie odbywał się trening piłkarzy.

Sporządziła Jolanta Plust

Koordynator ds. współpracy z zagranicą

 

Back to top