|   EN

Pobierz plik (wyniki konkursu.pdf) Wyniki konkursu

Pobierz plik (XIII Konkurs Ortograficzny, 2017 - fotorelacja.pdf) Fotorelacja

 

 

 

Do konkursu przystąpiło 21 studentów filologii polskiej oraz innych kierunków studiów z  nw. uniwersytetów Ukrainy:

 1. Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. Jurija Fedkowycza w  Czerniowcach;
 2. Narodowy Uniwersytet im. Bohdana Chmielnickiego w Czerkasach;
 3. Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franki w Drohobyczu;
 4. Przykarpacki Narodowy Uniwersytet im. Wasyla Stefanyka w   Iwano-Frankowsku;
 5. Uniwersytet Narodowy im. Iwana Ohijenki w  Kamieńcu Podolskim;
 6. Kijowski Narodowy Uniwersytet Lingwistyczny w Kijowie;
 7. Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki w Kijowie;
 8. Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki we Lwowie;
 9. Wschodnioeuropejski Uniwersytet Narodowy im. Łesi Ukrainki w Łucku.

Przewodniczącą komisji i autorką tekstu dyktanda  była  prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska, JM Rektor Akademii  im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.

Organizatorem konkursu jest Przykarpacki Narodowy Uniwersytet im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankowsku i znajdujące się tam Centrum Polonistyczne  kierowane przez doc. dr Olenę Pelekhatę, we współpracy z AJP.  Patronat honorowy objęła Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie. Obowiązek przygotowania tekstu dyktanda i jego przeprowadzenie leży po stronie Akademii im. Jakuba  z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Rektor tej uczelni funduje od lat nagrodę główną konkursu dla mistrza – markowe wieczne pióro, a sponsorzy pozyskani wśród przyjaciół AJP – nagrody pozostałe: pierwszą, dwie drugie i trzy trzecie.

Tegorocznym Mistrzem Ortografii została  Alina Aleksandrowa ze Lwowa. Nagrody rzeczowe i upominki, ufundowane również przez władze gorzowskiej uczelni  otrzymali wszyscy uczestnicy konkursu.

Komisja i tym razem podkreśliła wysoki poziom przygotowania uczestników XIII edycji Konkursu Ortograficznego z Języka Polskiego dla Młodzieży Akademickiej Ukrainy, a także ich zaangażowanie w proces poznawania języka  i kultury polskiej.

Przykarpacki Narodowy Uniwersytet im. Wasyla Stefanyka reprezentowali prof. dr hab. Igor Cependa – JM Rektor, prof. Roman Hołod – dziekan Wydziału Filologii, doc. dr Olga Lazarowych – prodziekan Wydziału Filologii,  prof. Mykoła Łesiuk – kierownik Katedry Języków Słowiańskich, doc. dr Olena Pelekhata oraz wykładowcy Wydziału Filologii.  Nad wszystkim czuwała  i o wszystko dbała Pani Jana Kotniewicz.

Akademię im. Jakuba z Paradyża reprezentowali: prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska – JM Rektor, dr Halina Uchto – Pełnomocnik Rektora AJP ds. Współpracy z Zagranicą i Dyrektor Akademickiego Centrum Ukrainoznawczego AJP oraz ks. dr Grzegorz Cyran – członek jury.

Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie reprezentowała Pani Emilia Jasiuk, radca  ds. współpracy naukowo-oświatowej.               

Serdecznie gratulujemy Laureatom  i wszystkim Uczestnikom Konkursu.

dr Halina Uchto

 

Lista sponsorów XIII Konkursu Ortograficznego z Języka Polskiego dla Młodzieży Akademickiej Ukrainy:

 1. Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Gorzowie Wielkopolskim
 2. Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wielkopolskim
 3. Lubuski Urząd Wojewódzki
 4. Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
 5. Urząd Miasta Skwierzyny
 6. Urząd Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie
 7. Urząd Miasta i Gminy Myślibórz
 8. Urząd Gminy Santok
 9. Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Back to top