|   EN

Aktualności startowa

W 2018 r. w gorzowskiej AJP otrzymano pierwsze struktury grafenowe o charakterze przestrzennym. Badania przeprowadzone w University of Utah (USA) i Rhodes University (RPA) potwierdziły, ze jest to grafen i redukowany tlenek grafenu w postaci drutu węglowego. Zaobserwowany przez mgr. inż. Krzysztofa Jankowskiego efekt może stać się wstępem do rozwoju metod lukowych w procesie wytwarzania czystego grafenu.

Uwaga!

Z powodu awarii systemu bibliotecznego w Bibliotece Głównej zbiory udostępniane są wyłącznie na miejscu. 

Biblioteka Wydziału Humanistycznego w sierpniu będzie nieczynna. We wrześniu będzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 15.00.

Dnia 12 lipca 2019 r. odbyło się Uroczyste Wręczenie Dyplomów w Naszej Uczelni. Absolwenci pięciu Wydziałów odebrali z rąk Prorektora ds. Studenckich dra Przemysława Słowińskiego oraz Dziekanów i Promotorów dyplomy za ciężką i sumienną pracę, którą włożyli w zdobycie wykształcenia.

Akademia im. Jakuba z Paradyża ma kolejny (piąty) kierunek inżynierski, to automatyka i robotyka.

Szanowni Państwo, 

Zapraszamy wszystkich studentów, ich rodziny, pracowników Uczelni na Uroczystość Wręczenia Dyplomów, która odbędzie się 12 lipca 2019 r. o godz. 10.00 na Auli im. prof.Stanisława Kirkora, w budynku nr 5, przy ul. Fryderyka Chopina 52.

Dnia 4 czerwca 2019 r. studenci II roku filologii germańskiej wystawili sztukę teatralną pt. ,,Śladami Nibelungów‘‘. Pomysł ten zrodził się podczas omawiania lektury pt. „Pieśń o Nibelungach” (niem. „Das Nibelungenlied”) na zajęciach z Historii Literatury Niemieckiego Obszaru Językowego prowadzonych przez dra Rafała Piechockiego. 

Back to top