|   EN

Certyfikat członkowstwa Krzysztofa Jankowskiego w Królewskim Towarzystwie Chemicznymmgr inż. Krzysztof Jankowski (p.o. Dyrektora Instytutu Nanotechnologii i Nanobiologii AJP) został w dniu 07.09.2021 r. członkiem Królewskiego Towarzystwa Chemicznego (Associate Member Royal Society of Chemistry/AMRSC).


Królewskie Towarzystwo Chemiczne to organizacja zrzeszająca profesjonalnych chemików z całego Świata, a członkostwo w jej strukturach jest wyróżnieniem dla badacza. Początki Towarzystwa sięgają 1841 r., kiedy to zostało ustanowione Chemical Society of London (jego członkami byli wybitni chemicy brytyjscy m.in: Sir William Crooks).

Gratulujemy. 

Back to top